Šamaņa ceļš. Šamanisma tradīcija un mūsdienas: ievads esenciālajā  šamanismā.  

01.03. — 03.03.2024 17:00— 13:30 garīgo  prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Šamaņa ceļš (The Basic Workshop The Way of the Shaman®)  ir pamatapmācības kurss esenciālajā šamanismā (core shamanism), ko daudzu gadu garumā ir izstrādājis Maikls Harners (Michael Harner). Esenciālais šamanisms nebalstās vienā konkrētā etniskā tradīcijā, bet dažādu šamanisko tradīciju kopīgajos principos. M.Harners (1929-2018) ir viens no mūsdienu nozīmīgākajiem šamanisma akadēmiskajiem pētniekiem un praktiķiem. Viņš ir bijis profesors Jēlas un Kolumbijas universitātēs ASV un dibinājis Šamanisma pētniecības fondu (Foundation for Shamanic Studies, FSS).

Darbseminārs iepazīstina ar universāliem šamanisma principiem un paņēmieniem, kas ir cilvēces senākā dziedināšanas tradīcija. 

Darbsemināra dalībnieki tiek iepazīstināti ar šamaņu ceļojumu, kas ievada šamaniskajā apziņas stāvoklī un veicinot saiknes ar dabu apzināšanos. Klasiskais šamaņu ceļojumu sitamo instrumentu pavadībā ir viena no pazīstamākajām vīziju meklēšanas metodēm, ko, blakus sapņiem un mītiem, izmantojušas dažādas tradīcijas, lai pētītu Realitāti. 

Esenciālā šamanisma metodoloģija ir aprobēta un droša, par ko liecina daudzu darbsemināru dalībnieki visos kontinentos pēdējo četrdesmit gadu laikā.

Tēmas:

  • Teorētisks un praktisks ievads šamanisma pamatprincipos, metodoloģijā un ētikā.
  • Šamaņu ceļojums kā šamanisma pamatpaņēmiens.
  • Šamaniskais apziņas  stāvoklis.
  • Šamaniskās metodes zināšanu meklēšanai un dziedināšanai.

Šī darbsemināra absolvēšana dod tiesības piedalīties padziļinātajos FSS (Foundation of Shamanic Studies) semināros.

FSS dibinājis Maikls Hārners 1979. gadā un vairāk nekā 40 gadus FSS ir nodrošinājis drošu, efektīvu un mūsdienīgu šamanisma pētniecību, kā  arī tā metodoloģijas izkopšanu. Pilnībā cienot tradicionālās kultūras un balstoties uz klasiskā šamanisma un Rietumu zinātnes principiem, FSS senos principus piemēro mūsdienu sabiedrībai atbilstošā, ētiski atbildīgā veidā, risinot mūsdienu laikmeta vajadzības.

Mērķauditorija: cilvēki, kas vēlas iepazīties ar šamanisma pamatprincipiem.

Kursu vada: Rolands Urbāns (Austrija), psihologs, koučs un autors. Ikdienā strādā ar grūtajiem, asociālajiem jauniešiem. 

Pēdējos 25 gadus viņš veltījis akadēmiskai un praktiskai šamanisma pētniecībai. Viņa galvenās pētnieciskās intereses ir: šamanisms un zinātne, šamanisma pēdas Eiropā, cilvēka transformācija. Kopš 2013. gada R.Urbāns ir Foundation for Shamanic Studies Europe (FSS Europe) izpilddirektors.

Norises vieta: garīgo  prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Kursa maksa: 423.50 (ieskaitot PVN).

Cenā iekļautas 6 ēdienreizes un nakšņošana (2 naktis) vienvietīgās istabās. 

Kursa darba kārtība

Piektdiena

17.00                            Sākums

Svētdiena

13.30                            Noslēgums

Lai pieteiktos pasākumam lūdzu sūtiet e-pastu

Norises vieta: garīgo  prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv