Radošo prakšu retrīti dabā

Kā nonākt gan dziļākā garīgajā pieredzē, gan sastapt sevī impulsu visdažādākā veida radošumam? Atbildi aicinām meklēt dr. Bila Plotkina Dvēseles mākslas iedvesmotās programmas norisē.

Radošās prakses, radošuma atklāšana, tā realizēšana, iztēles aktivizēšana un paplašināšana – tie ir daži no vārdiem un terminiem, ar kuriem var aprakstīt dr. Bila Plotkina Dvēseles mākslas iedvesmoto programmu norises. Tās ir metodes un instrumenti, kas palīdz nonākt gan dziļākā garīgā pieredzē, gan kalpo kā impulsa avots visdažādākā veida radošumam – no zinātnes atklājumiem, līdz dažāda veida un formas mākslai.

Tiem, kuri iztēli vērtē zemu, jāatgādina, ka tā – protams, attīstīta un vingrināta – ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, kas mums doti.

Pasaules izcilākie oriģinālie domātāji, mākslinieki, skolotāji, zinātnieki no citiem visbiežāk atšķiras ar iztēles plašumu. Tieši iztēle ir tā, kas viņiem ļāvusi pārvarēt vidusmēra sabiedrības novilktās robežas.

Mūsdienās daudzas radošā procesa prakses ir ietveras dažādās terapijās, mācot izmantot radošās spējas kā sevis atklāšanas, pārveides un dziedināšanas instrumentus. Mēs visi esam radošāki, nekā domājam. Atliek tikai iemācīties, kā vislabāk piekļūt radošumam sevī.

Izcilais mūsdienu ekopsihologs un domātājs Bils Plotkins ir radījis daudzas iedarbīgas metodes, kas palīdz senās dabas garīguma tradīcijas adaptēt mūsdienu cilvēkam saprotamā veidā un izmantot kā izaugsmes instrumentus. Šo metožu kopumu, ko B.Plotkins māca Animas Valley Institute, viņš nosaucis par “dvēseles mākslām” (soulcraft).

Dvēseles mākslas ir visaptverošs, secīgi sakārtots dažādu prakšu process, kas, izvedot cauri daudziem vingrinājumiem un katram vingrinājumam “nospiežot” konkrētu taustiņu uz cilvēka dvēseles klaviatūras, var pamodināt vai paplašināt apziņu. 

Latvijā jau piekto gadu notiek Bila Plotkina institūta gidu vadītās radošās prakses brīvā dabā. Vairāk par šiem pasākumiem var uzzināt mājas lapā www.soulcraft.eu vai sadaļā Programma.