Uzņēmumiem

Cilvēkus saliedē kopīgas intereses un kopīga pieredze, tādēļ mēs labprāt sadarbojamies ar uzņēmumiem un organizācijām, rīkojot korporatīvus izglītojošus pasākumus.

Piedāvājam gan meditācijas retrītus vai tematiskus izglītojošus uz pašizaugsmi orientētus seminārus, gan dabā balstītus pasākumus, kuros iespējams nonākt dziļākā saskarsmē ar sevi, citiem un pasauli.

Mūsu pieredze rāda, ka šādi semināri, kuros dalībnieki cits citu labāk ierauga un iepazīst, palīdz uzlabot cilvēku attiecības kolektīvā un mums ir īpašs prieks redzēt, ka ir organizācijas, kuras pie mums atgriežas un kurām mūsu piedāvātie semināri ir kļuvuši par ikgadēju nepieciešamību.

Lai uzzinātu vairāk lūdzu rakstīt: 

 

Garīgo prakšu centrā Stacija Integrālās izglītības institūts piedāvā dažādu tēmu korporatīvos darbseminārus uzņēmuma vai organizācijas komandai vai vadības grupa - vairāk par šo iespēju lasīt šeit.