Lassalle Kontemplationsschule via integralis

Lassalle Kontemplationsschule via integralis (LKS) Šveicē dibinājuši katoļu teologi un zen meistari Niklauss Brančens, SJ (*1937) un Pia Gīgere, ktw (1940–2014). Skola pamatojas uz tēva Hugo M. Enomijas–Lasāla, SJ (1898–1990) pārliecību, ka jāveido tilts starp kristīgo garīgumu un zen tradīciju.

LKS Latvijas nodaļa (ar aprobētu  programmu latviešu valodā) tika dibināta 2013.gadā.

To vada trešās (augstākās) pakāpes kontemplācijas skolotājs, LKS vadītājs Latvijā Dr. Juris Rubenis un kontemplācijas skolotājs, psiholoģijas doktorants Indulis Paičs. Programmā lekcijas lasa Latvijas, Šveices un Vācijas LKS kontemplācijas skolotāji.

Via integralis tradīcija atbildīgā dialogā starp kristīgās mistikas un zen tradīciju māca bezformas meditāciju. Tā ir bagātīgās un nereti apslēptās kristīgās mistikas tradīcijas starpniece.

Via integralis kopj “divvalodību”, lai abu garīgo ceļu vērtības tiktu pienācīgi novērtētas un autentiski nodotas tālāk.

Programma ved pie izlīdzināšanās ar savu dzīvi, palīdzot atklāt savus talantus un ēnas, pie personas attīstības un pārveides, pie zen budisma un kristīgās mistikas pamatzināšanām, pie sociālpolitiskās atbildības apzināšanās, kas ir katra patiesa garīguma sastāvdaļa, pie mācīšanās pareizi apieties ar garīgās prakses atraisītajām enerģijām un garīgajām krīzēm.     

Programmas mērķis ir palīdzēt attīstīt spējas ievadīt citus cilvēkus via integralis meditācijas praksē un būt kompetentiem līdzgaitniekiem šajā ceļā.

Kontemplācijas skolotāja diploma iegūšanas priekšnosacījums ir sekmīga programmas absolvēšana, nobeiguma darba aizstāvēšana un vismaz 10 gadus ilga regulāras meditācijas pieredze.

Sešpadsmit programmas dalībnieki absolvēja četrgadīgo programmu un saņēma pirmās pakāpes LKS kontemplācijas skolotāja sertifikātu. Starptautisko sertifikātu apstiprina Šveices skola Lassalle Kontemplationsschule via integralis.

Svinīgajā pasākumā piedalījās Šveices LKS vadības pārstāvji Hildegarde Šmitfula un Jirgens Lembke.

2022.gada janvārī darbu sāks trešā LKS kontemplācijas skolotāju izglītības programma (2022-2025) latviešu valodā.

Vairāk par šo programmu: juris.rubenis@iii3.lv