"Nāves skatupunktā: Atklājot dzīves dziļumu". Dabā balstīts un uz pieredzes iegūšanu vērsts retrīts.

07.08. — 10.08.2023 12:00— 13:30 garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv.

Aicinām četru dienu un trīs nakšu piedzīvojumā savas dvēseles ceļa iepazīšanā.

"Nāves skatupunktā: Atklājot dzīves dziļumu" ir izzinoša programma, kas veltīta nāves iepazīšanai un galējo robežu šķērsošanai. Šī programma ir radīta, lai palīdzētu labāk saprast un sajust dzīvi, kā arī dzīvot to pilnvērtīgāk, attīstot izpratni par nāvi un visa dzīvē notiekošā vērtību.

Retrīta dalībnieki varēs iepazīties ar seno tradīciju mācībām un gūt pieredzes, kas ļauj iepazīt nāvi no racionālā un emocionālā skatupunkta. Retrīts palīdzēs apzināties nāves neatņemamo klātbūtni mūsu dzīvē un pieņemt to kā neizbēgamu dzīves daļu.

Programmas gaitā tiks piedāvāti dažādi praktiski un refleksīvi uzdevumi, kas palīdzēs labāk saprast nāves nozīmi un izbaudīt dzīvi ar pilnīgu apzināšanos. Aktivitātes var ietvert meditāciju, individuālas un grupu diskusijas, dienasgrāmatas rakstīšanu, mākslu, mūziku un rituālus, kas saistīti ar nāves apzināšanu.

Šī programma ir domāta tiem, kas vēlas dziļāk iepazīt un izprast nāvi, lai caur to varētu dzīvot pilnvērtīgāku un apzinātāku dzīvi. Dalībniekiem jābūt gataviem emocionāli intensīvam darbam un pašatklāsmei saistībā ar retrīta tēmu. Programma sniedz iespēju drošā, atbalstošā un pieņemošā vidē dalīties savās pieredzēs un sajūtās, veicinot dalībnieku personisko attīstību un garīgo izaugsmi.

***

Programmas laikā izmantosim arī poētiskus izteiksmes līdzekļus, metaforas un tēlus, tādus kā fiziskā un metaforiskā tumsa, kas palīdz dziļāk un plašāk runāt par tik ietilpīgu tēmu kā dzīvība un nāve.

Imants Ziedonis raksta: “Nekas nav tik viegli kā atrast ceļu tumsā. Nāc, nebaidies. Esi drošs! Dienasgaismā, tieši tur moka šaubas. Visu var tumsā pazaudēt, bet sevi – tikai atrast.”

Tumsā varam atskārst savas dzīves trauslumu, apjaust, ka agrāk vai vēlāk katram no mums nāksies šķērsot galējo dzīves robežu - to, kuru šķērsojot, vairs nebūs iespējams atgriezties.

Vai spējam tā pa īstam pieņemt savas dzīves galīgumu un nāves neizbēgamību? Vai vairoties no nāves apzināšanās, mēs nevairāmies arī no patiesas dzīves? Vai varam pieņemt dzīvi visā tās pilnībā un pretrunībā, nepieņemot nāvi kā dzīves daļu?

Tumsa mēdz biedēt ar neredzamo, nezināmo. Arī nāve biedē ar savu neizzināmību. Vai iespējams ieskatīties, kas ir aiz biedējošajām nāves durvīm? Vai aiz šīm durvīm viss beidzas, vai varbūt tas ir kāda jauna ceļa sākums? Varbūt kāda mūžveca ceļojuma turpinājums?

Vai varētu būt tā, ka nāve var kļūt par mūsu dzīves svarīgāko notikumu? Vai varam sagatavoties šim neatgriezeniskās robežas šķērsošanas brīdim? Vai varam uzsākt sarunu, nopietnu sarunu ar nāvi? To iepazīt. To pieņemt.

Tāpēc aicinām atsaukties dvēseles ilgu saucienam pēc patiesas un iemiesotas dzīves, dzīves bez bailēm no nāves. Aicinām pievienoties šai četru dienu un trīs nakšu programmai, lai drošā un pieņemošā vidē kopīgi praktizētu ieklausīšanos dvēseles balsī un seno tradīciju mācībās, mācoties pieņemt un iepazīt nāvi. Tagad, kamēr varam baudīt dzīvi un savu klātesamību šai pasaulē. Neatliekot uz brīdi, kad no šīs sarunas vai nebūs iespējams izvairīties.

Mērķauditorija: cilvēki, kurus interesē dabas un dvēseles noslēpumi.

Kursu vada: Andrejs Vasiļjevs un Georgs Rubenis, Lassalle Kontemplationsschule via integralis sertificēti kontemplācijas skolotāji.

G. Rubenis ir Animas ielejas institūta (Animas Valley Institute, ASV) skolotāju mācību programmas dalībnieks. Viņš kā via integralis kontemplācijas skolotājs un Animas ielejas institūta pavadoņu programmas māceklis uzsver garīgās divvalodības mācīšanās nozīmi. Iespējams, vairāk nekā vienas garīguma valodas apgūšana mūsdienu cilvēkam var palīdzēt autentiskāk uztvert savā dvēselē notiekošo un precīzāk izmantot seno tradīciju atklātos tēlus garīgās izaugsmes atbalstam. Meditācija kā vērības prakse, no vienas puses, un maģiski mītiskās, dabas psiholoģijā sakņotās prakses, no otras puses, katras savā veidā ļauj tuvoties cilvēka dvēseles noslēpumam, izmantojot atšķirīgu valodu un tēlus. Tās māca mūs nonākt pie tās pieredzes, kas allaž atrodas viņpus cilvēciskiem vārdiem un priekšstatiem.

A.Vasiļjevs ir ieguvis datorzinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Piedalījies Otto Šarmera Presencing Foundation programmā (ASV, Bostonā). Viņš ir Lassalle Kontemplationsschule via integralis autorizēts kontemplācijas skolotājs un vada regulārus darbseminārus Integrālās izglītības institūtā. Andreja īpašā prasme ir spēja pielietot dažādus praktiskus vingrinājumus atbilstoši  darbsemināra kontekstam.

Norises vieta: garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv.

Kursa maksa: 500 EUR (ieskaitot PVN), nakšņojot teltī ar ērtu matraci, vai 575 EUR (ieskaitot PVN), nakšņojot istabiņā.

Ja vēlaties nakšņot istabiņā, tad lūdzu rakstiet , viņa nosūtīs papildus rēķinu.

Cenā iekļautas 10 ēdienreizes.

Kursa darba kārtība

Pirmdiena

12.00                            Sākums

Ceturtdiena

13.30                            Noslēgums

Lai pieteiktos pasākumam lūdzu sūtiet e-pastu

Norises vieta: garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv.