Korporatīvs meditācijas retrīts viena uzņēmuma darbiniekiem. “Kā es varu parūpēties pats par sevi?”

17.01. — 18.01.2024 17:00— 19:00 garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Mūsdienu sarežģītajā pasaulē ir grūti atrast līdzsvaru, ja neprotam par sevi pienācīgi parūpēties. Tādā gadījumā mēs projicējam uz citiem gaidas, kas nevar tikt īstenotas, vai neuzdrīkstamies atklāti paust savas dziļākās vajadzības. 

Ikvienam cilvēkam ir jāveicina pašnobriešanas process – pretējā gadījumā riskējam, Gētes vārdiem runājot, palikt vien “nepatikšanu mākti īslaicīgi viesi uz šīs zemes”.

Prasme atbilstoši parūpēties par sevi ir saistīta ar laba kontakta nodibināšanu ar sevi un pietiekami izkoptām pašrefleksijas spējām.

Tēmas

  • Vai es zinu, kas man īsti nepieciešams?
  • Vai es zinu, kā man šobrīd visvairāk trūkst?
  • Vai es zinu, kā nonākt pie šīs zināšanas?
  • Ko nozīmē nobriedusi dzīve?
  • Kas no tā, ko sagaidu no citiem, būtu jāpaveic man pašam?

Jāatceras, ka viena no brieduma pazīmēm ir prasme pašiem sev sniegt to, ko neesam saņēmuši bērnībā vai ko mums nespēj iedot neviens cits cilvēks.

Retrīts paredzēts arī apzinātības meditācijas prakses padziļināšanai.

Retrītu vada Indulis Paičs

Norises vieta: garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Retrīta darba kārtība

Trešdiena

17.00                            Sākums

Ceturtdiena

19.00                            Noslēgums

 

Vairāk par šo iespēju

Norises vieta: garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Brīvu vietu nav