Korporatīvs meditācijas retrīts vienas organizācijas darbiniekiem. Tēma: dzīves uzdevumi, kuriem nedrīkst neatsaukties.

18.10. — 20.10.2024 18:00— 13:30 garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Katrs cilvēks atrodas nepārtrauktā mijiedarbībā ar dzīvi, kuras vienīgā nemainīgā īpašība ir nemitīgas pārmaiņas. Kā sadarboties jeb, kā daži autori mēdz sacīt, “sadejoties” ar savu noslēpumaino, mainīgo un izaicinošo dzīvi? Kas ir tieši mani uzdevumi? Kā dzīvi ne tikai pieņemt un izturēt, bet arī baudīt?

Mūsdienu cilvēka dzīve, šķiet, ir neskaitāmu izaicinājumu un uzdevumu pārpilna. To ir tik daudz, ka tajos var apjukt. No to daudzuma var krist bezcerībā un nolaist rokas. Taču varbūt no visa šī izaicinājumu cunami viļņa uz mani attiecas tikai daži?

Tēmas
• Kuri ir mani īstie uzdevumi, ko nedrīkstu ignorēt, un kuri – apkārtējās vides vai paša kompleksu uzspiesti?
• Kā neiztērēt dzīvi nesvarīgajam, bet prast atklāt būtisko un veltīt tam nepieciešamo uzmanību un enerģiju?
• Kā par sevi vislabāk parūpēties dzīves vētru vidū?
• Kā veidot veselīgas attiecības?
• Kas ir labbūtība (wellbeing), un ko es varu darīt, lai palīdzētu sev to sasniegt?
• Kādas prakses, metodes un ieradumi var man palīdzēt dzīves uzdevumu atklāšanā un risināšanā?

Kursu vada Juris Rubenis.
Norises vieta: garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv
Kursa dienas kārtība
Piektdiena
18.00 Sākums
Svētdiena
13.30 Noslēgums

Integrālās izglītības institūta piedāvājums KORPORATĪVAJIEM KLIENTIEM2024. gadā

Piedāvājam 2 – 3 dienu Dr. Jura Rubeņa vadītus darbseminārus

uzņēmuma vai organizācijas komandai vai vadības grupai.

Īsi par darbsemināru vadītāju

Dr. Juris Rubenis ir garīgo prakšu eksperts, daudzu vairākās valodās izdotu grāmatu autors.

Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis. Lassalle Kontemplationsschule via integralis (Šveice) autorizēts trešās (augstākās) pakāpes kontemplācijas skolotājs.

Daudzus gadus strādājis par pasniedzēju vairākās Latvijas augstskolās.

Ilgstoša pieredze dažādas formas personības izaugsmei veltītu pasākumu vadīšanā, tai skaitā vadot seminārus nozīmīgu Latvijas uzņēmumu vadības grupām.

Piedāvājam arī tiešsaistes seminārus uzņēmumiem:

KRĪŽU NEIZBĒGAMĪBA UN NEPIECIEŠAMĪBA (tiešsaistes seminārs),

KĀ KRĪZĒ PARŪPĒTIES PAŠAM PAR SEVI? (tiešsaistes seminārs),

BŪT GATAVIEM DZĪVEI PĒC KRĪZES. KĀ NEIESTRĒGT HAOSĀ UN IZVEIDOT JAUNU KOMFORTA ZONU? (tiešsaistes seminārs),

LABĀ UN NEPIECIEŠAMĀ KOMFORTA ZONA. KĀ ATRAST LĪDZSVARU STARP SPRIEDZI UN MIERU? (tiešsaistes seminārs).

  

Darbsemināros varam veltīt īpašu uzmanību arī uzņēmuma dzīvē aktuālām tēmām.

 

Papildus informācijai un pieteikumiem:   

Norises vieta: garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv