Mentālā un ķermeņa inteliģence praksē. Darbseminārs-retrīts vadītājiem. Četru prasmju padziļinājums: II modulis

23.02. — 25.02.2024 12:00— 13:30 garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Daudzi vadītāji ir apmeklējuši un augstu novērtējuši Institūta veidoto četru semināru programmu “Četras prasmes dzīvei un darbam”.

Institūta jaunā divu darbsemināru-retrītu programma izveidota, lai padziļinātu izpratni un prasmes, kas iegūtas programmā “Četras prasmes dzīvei un darbam”, kurā tiek sniegts vispārējs ieskats garīgās (SQ), emocionālās (EQ), mentālās (IQ) un ķermeniskās (BQ) inteliģences svarīgākajos aspektos. Taču šīs prasmes īsti apgūt varam tikai ar atbilstošu vingrinājumu palīdzību. Tāpēc jaunajā divu darbsemināru-retrītu programmā tiks ne tikai sniegts padziļināts šo prasmju apskats, bet arī apgūtas šīs prasmes atklājošas prakses un vingrinājumi.

 

Otrais modulis ir veltīts mentālajai (IQ) un ķermeniskajai (BQ) inteliģencei.

Trijās retrīta dienās spersim trīs svarīgus soļus, kas palīdzēs IQ un BQ integrēt sevī (Es), attiecībās ar citiem cilvēkiem (Tu) un attiecībās ar pasauli, lielo Realitāti (Mēs). Tātad aptversim lauku no mūsu personiskās dzīves uzdevumiem un attiecībām ar ģimenes locekļiem, draugiem, darba biedriem, citādi domājošajiem līdz mūsu organizācijai, sabiedrībai un Pasaulei.

Kā iemācīties šīs prasmes – IQ un BQ – izmantot, iemiesot, īstenot, darbināt mūsu ļoti konkrētajā dzīvē?

Tēmas

  • Overthinking – kad domāšanas var būt par daudz?
  • Optimālā stresa stāvoklis un tā saikne ar radošumu.
  • Rituāls kā tilts starp ķermeni un prātu. Individuālās un kolektīvās ceremonijas.
  • Kā ievirzīt neapzinātos psihes procesus konstruktīvā virzienā?
  • Vērtības un to iemiesošana praksē – individuāli, kolektīvi, globāli.
  • Kā izkopt sevī mērķtiecību?
  • Iniciācija – koncepts un prakse.
  • Ķermenis, tā sajušana un pieņemšana.

Mērķauditorija: dažāda līmeņa vadītāji (vēlams, ar četru semināru kursa “Četras prasmes dzīvei un darbam” pieredzi), kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.

Maksimālais dalībnieku skaits: 20 cilvēku.

Kursu vada Juris Rubenis un Indulis Paičs.

Norises vieta: garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Kursa maksa 798,60 EUR (ieskaitot 21 % PVN).

Cenā iekļautas 7 ēdienreizes un nakšņošana (2 naktis) vienvietīgās istabās.

Kursa dienas kārtība

Piektdiena

12.00                            Sākums

Svētdiena

13.30                            Noslēgums

Norises vieta: garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv