Noteikumi

Ja vēlaties pieteikties klusuma nedēļai, Jums jāapņemas ievērot šādus noteikumus: 

  • Klusuma nama iemītniekiem jāievēro klusums; skaņas avotu (piemēram, TV, radio, datora utt.) lietošana un trokšņošana nav atļauta, 

  • Klusuma namā nav atļauts lietot mobilos telefonus,

  • Klusuma namā nav atļauts lietot apreibinošas vielas (piemēram, alkoholu, narkotikas utt.),

  • Klusuma namā aizliegts smēķēt; smēķēšana ir atļauta tai paredzētā vietā Klusuma nama teritorijā,

  • klusuma nedēļas dalībniekiem nav atļauts savā istabā uzņemt viesus,

  • Klusuma nama iemītniekiem jārespektē pārējo klusuma nedēļas dalībnieku klusuma telpa; sarunas ar citiem nama iemītniekiem nav atļautas.