Integrālās izglītības institūts

Integrālās izglītības institūts (I3) piedāvā daudzpusīgus izglītojoši mainošus kursus, respektējot mūsdienu pasaules izaicinājumus un uzdevumus.

Institūta redzējums sakņojas pārliecībā par cilvēku kā garīgi, psihiski, ķermeniski un sociāli vienotu būtni. Līdzsvarotas attiecības starp šīm nereti atdalītajām jomām ir jēgpilnas un iedvesmojošas dzīves priekšnosacījums.

Institūta semināros tiek mācīta integrāla, starpdisciplināra pieeja svarīgākajām dzīves jomām, mudinot apgūt un līdzsvarot visus četrus inteliģences veidus – IQ (mentālā inteliģence), EQ (emocionālā inteliģence), SQ (garīgā inteliģence) un BQ (ķermeņa inteliģence). Mēs uzskatām, ka fundamentāla nozīme ir cilvēka apzinātības, vērības izkopšanai, kas ved pie patiesas kompetences un atbildības.

Īpaši nozīmīga šī pieeja ir valsts pārvaldē, izglītībā, politikā un uzņēmējdarbībā, jo no šo jomu vadītāju kvalitātes ir atkarīga Latvijas sabiedrības nākotne. 

Vairāk par Integrālās izglītības institūta pasākumiem sadaļā "programma".