Garīgās prakses - kā atrast īsto?

Rolands Urbans ir psihologs, treneris, konsultants un autors. Viņa zināšanas ir balstītas psiholoģijas, fundamentālo, sociālo un veselības zinātņu studijās Vīnē un Dublinā, kā arī pieredzē darbā ar jauniešiem. Rolands ir arī Eiropas Šamanisma studiju fonda izpilddirektors, un viņa galvenās pētniecības intereses ir "Šamanisms un zinātne", "Eiropas šamanisma pēdas" un "Pārmaiņas un transformācija". Mēs iedziļināsimies viņa šamaniskajā praksē, viņa uzskatos par šamanismu un to, kā to var iekļaut mūsu ikdienas dzīvē.

 

Braiens Staffords (Brian Stafford) četrus gadus plecu pie pleca Integral Institute, ASV strādāja kopā ar Kenu Vilberu. Tad iepazinās ar Ričardu Roru, kas vēlāk Braienu iepazīstināja ar Bilu Plotkinu (Bill Plotkin & Animas Valley Institute).
Tā, kopš 2012. gada Braiens strādā Animas Ieljas institūtā, veidojot Wild Mind programmas, apmācot nākamos Animas Ielejas institūta garīgos pavadoņus un meklējot veidus, kā pasauli padarīt labāku.
Ar Braienu sarunājas Georgs Rubenis uzreiz pēc tam, kad pavadījis divas nedēļas intensīvās Animas garīgo pavadoņu mācībās.

 

 

Kaspars Breidaks "Garīgās prakses - kā atrast īsto?" par to, vai no kļūdām var mācīties? Par to, kā improvizācija ļauj saskatīt dažādo mums apkārt.

 

 

 

“Garīgās prakses – kā atrast īsto?” saruna par gongu meditāciju un haiku rakstīšanu ar raivo sabuli. Tieši tā – ar mazajiem burtiem. Tā raivo parakstās pats un priecājas, ja to ņem vērā arī citi, jo tas viņam kalpo par atgādinājumu un pamudinājumu. Par atgādinājumu būt pateicīgam un pazemīgam un neizvirzīt sevi dzīves priekšplānā. Par atgādinājumu, ka dzīve ir tikai mirklis lielajā lietu kārtībā. Un par pamudinājumu – dalīties ar savu pieredzēto, uzzināto un iepazīto.

 

 

 

Lolita Čigāne “Garīgās prakses - kā atrast īsto?” par to, vai politika un garīgums ir savienojami jēdzieni? Par to, kāda loma kopienām ir mūsu kopīgajā izaugsmes ceļā? Kā arī, kā rast sevī spēkus augt un pilnveidoties tad, kad nonākam ‘dvēseles tumšajā naktī’?

 

 

 

Kas kopīgs teoloģijai, senajiem koptu tekstiem, fotogrāfēšanai un vilkaču stāstiem? Raidījumā “Garīgās prakses - kā atrast īsto?” viesojas mācītājs un teologs Ralfs Kokins (Ralfs RhRalfs), stāstot par savu ceļu uz baznīcu, par savu ticību un to, ko vispār nozīmē ticēt? Tāpat arī par to, kā cilvēki savu kūtrumu un slinkumu attaisno ar gaidām uz Dieva brīnumu un to, vai brīnums var notikt tad, ja es pats neko nedaru?

 

Šajā “Garīgās prakses - kā atrast īsto?” sērijā par eksperimentiem ar garīgumu, prātu un dvēseli stāsta zinātnieks un fiziķis Marcis Auzinsh.
Mārcis Auziņš ir ilggadīgs Latvijas universitātes profesors, fiziķis, kvantu fizikas pētnieks Eksperimentālās fizikas katedras un Lāzeru centra vadītājs, 8 gadus vadījis universitāti, ieņemot rektora amatu, sadarbībā ar zinātniekiem no universitātēm Rīgā un Bērklijā sarakstījis divas monogrāfijas. Un tomēr, neraugoties uz Mārča profesionālajiem sasniegumiem, viņa garākā un plašākā dzīves pieredze ir būt īstam, dzīvam cilvēkam un tas ir kaut kas, ko ir grūti nepamanīt.
Tieši sarunā ar zinātnieku par eksperimentiem, ieraksta laikā rodas tehniskas problēmas un sarunas otrā pusē ierakstās tikai skaņa.

 

 

S01E014: “Garīgās prakses – kā atrast īsto?” Ar Jürgen Lembke sarunājas Georgs Rubenis.
J.Lembke (Jürgen Lembke) uzsāka zen meditācijas ceļu 1992. gadā pie meistara Niklausa Brančena. 2020. gada novembrī Niklauss Brančens Roši viņu iecēla par zen skolotāju (senseju), piešķirot skolotāja vārdu KENZAN, tulkojumā - “Stabilais kalns”.
J.Lembke piedalījies dažādos Zen Peacemaker organizētos retrītos un pasākumos. Kopš 2012. gada viņš ir pilnvarots vadīt Zen Peacemaker “ielu retrītus”.
Viņš ir Lassalle Kontemplationsschule Via integralis biedrības (Šveice) prezidents, dzīvo Šveicē, kur regulāri vada zen retrītus.
J.Lembke ir Integrālās izglītības institūts viespasniedzējs.

 

S01E013: “Garīgās prakses – kā atrast īsto?” Ar Gustavs Terzens sarunājas Georgs Rubenis.
Dinamiska saruna par vienatnību, attiecībām, projekcijām un sāpēm. Par kontroli, ego un samierināšanos ar nezināmo. Par pieņemšanu, piedošanu un atlaišanu.
S01E012: “Garīgās prakses – kā atrast īsto?” Ar Martin Donaghy sarunājas Georgs Rubenis.
Martin ir Īrijas vīriešu organizācijas Male Journey, kas radīta iedvesmojoties no Ričarda Rora (Illuman), Tīklu turētājs jeb cilvēks, kurš rūpējas par kopienu savstarpēju saziņu. Martin stāsta par to, ko nozīmē pieaugt jau pieaugušā vecumā, par to, kā pārvarēt grūtības un krīzes - gan tās, kuras rada ārēji apstākļi, gan tās, kuras radām paši sevi.
S01E011: “Garīgās prakses – kā atrast īsto?” Ar Janis Klavins sarunājas Georgs Rubenis
Vīrieša spēks slēpjas askēzē, mīlestībā un maigumā, saka motobraucējs, mednieks, zemessargs Janis Klavins. Par paļaušanās sajūtu, ko palīdz iegūt garīgās prakses. Par sava dzīves aicinājuma meklējumiem un par dzīves pagriezieniem un avantūrām. Kas palīdz pēc spēcīgām, garīgām, dzīvi mainošām pieredzēm atgriezties ikdienas dzīvē? Par agro celšanos un laimi.
S01E10: “Garīgās prakses – kā atrast īsto?” Ar Andra Fedder Muiznieks sarunājas Georgs Rubenis.
Par daudzveidīguma nepieciešamību un prāta pretstatiem. Kā atrast savu ceļu? Kā sajust savu aicinājumu un kā atrast spēku sevī tam atsaukties? Kas ir koānu risināšana un vai tā var būt garīgā prakse? Par garīgā skolotāja nepieciešamību.
Edvins Panders ir ar vairāk nekā 50 gadu dzīves pieredzi. Un par spīti tam, viņš nekautrējas atzīt, ka aizvien daudz ko nezina. Edvīns ir biznesa un personīgais koučs, kas ikdienā praktizē dažādas prakses. Ar Edvīnu sarunājas Georgs Rubenis, par to, ko Edvīns zina, ko nezina un to, kāds ir viņa garīgais ceļš.
Jim Taylor vada Illuman, organizāciju, kas organizē un vada Ričarda Rora (Center for Action and Contemplation) iedibinātās vīriešu iniciācijas programmas. Garīgo prakšu centrā Stacija.lv Georgs Rubenis sarunājas ar Jim Taylor laikā, kamēr viņš ar kolēģiem vada pirmo šāda veida vīriešu iniciācijas programmu Latvijā (https://www.stacija.lv/viriesuiniciacijasrituals).
Saruna ar Jim, kā viņš pats nonāca līdz Lielajiem Dzīves jautājumiem? Par to, kāds ir bijis viņa paša ceļš un to, kāpēc un kādiem vīriešiem ir vajadzība kļūt par iniciētiem vīriešiem, kā arī, ko no tā var gūt sabiedrība kopumā.
Douglas Van Houten ir Animas institūta garīgais pavadonis – gids. Viņš ir dedzīgs biškopis, mākslinieks, sapņu meklētājs un sirdī vērts aktīvists. Garīgo prakšu centrā Stacija.lv Georgs Rubenis sarunājas ar Doug laikā, kamēr viņš ar kolēģiem vada Vision Quest – garāko un transformējošāko Bila Plotkina veidoto programmu.
Saruna par Doug dzīves ceļu, par viņa izvēlēm, par šī brīža pasaules un daudzu cilvēku individuālajiem izaicinājumiem. Par to, vai garīgais ceļš ir pieejams visiem un to, kāpēc māksla, dzeja un mūzika var lieti noderēt sava dvēseles ceļa atklāšanai. Par Doug ikdienas praksēm un to, kā mēdz mainīties tās lietas, ko Lielā Dzīves Mistērija aicina darīt katru no mums.
S01E06: “Garīgās prakses – kā atrast īsto?” Ar Inese Strante sarunājas Georgs Rubenis.
Kā garīgās prakses integrēt ikdienā? Ko bērniem dod meditācija? Par miera un klusuma un par ķermeņa kustības un dejas mijiedarbību, un nepieciešamību. Kas ir Buto dejo? Kāpēc šāda deja ir radusies un kā tā palīdz?
S01E05: “Garīgās prakses – kā atrast īsto?” Ar Ilzi Zvirbuli (ex Palmbahu) sarunājas Georgs Rubenis.
Vai tiešām krīze var manī kaut ko pamodināt un parādīt jaunas iespējas? Kāpēc ir jāļaujas dzīvei un jāseko tās norādēm? Kā saprast, kāda ir mana garīgā gatavība doties iekšējā ceļojumā? Kā saprast, vai esmu noderīgs šai pasaulei? Vai saskaršanos ar nāvi var tulkot arī kā īpašu vēstījumu? Kas ir sapņu interpretācijas un vai tā ir vajadzīga? Kāpēc ir svarīgi vismaz kaut ko zināt par savu dzimtu, no kurienes es nāku?
Kā atrast īsto garīgo praksi? Kā iemācīties savas zināšanas pārvērst noteiktā rīcībā? Kā izvēlamies savu dzīves ceļu un kā kļūt patiesākiem un autentiskākiem cilvēkiem?
Katru otro nedēļu sarunu ciklā “Garīgās prakses – kā atrast īsto?” Georgs Rubenis kopā ar viesiem meklēs atbildes uz šiem un līdzīgiem jautājumiem. Uz jautājumiem, kurus agrāk vai vēlāk uzdod katrs, kurš izvēlējies atsaukties aicinājumam doties pretī savas izaugsmes pūlēm.
Jau ceturtais raidījums - Georga saruna ar Inese Vanaga.
Ko nozīmē būt vīrietim? Kāpēc vīriešiem ir nepieciešama tāda lieta kā iniciācija? Ko nozīmē “praktizēt vīrišķību” un kā tas palīdz iepazīt sevi? Vai un kā krīzes var būt noderīgas? Kas ir irracionālā gudrība un kur tā rodas? Vai civilizācija mums palīdz vai traucē?
Meklēsim atbildes uz šiem un citiem jautājumiem raidījumā S01E03: “Garīgās prakses – kā atrast īsto?” Ar Vents Silis sarunājas Georgs Rubenis.
Kā būt tiltam starp biznesa vidi un garīgumu? Vai abas šīs jomas ir apvienojamas un kā to izdarīt? Kas īsti ir eneagramma un kā to praktizēt savā ikdienā?
Kā un kāpēc praktizēt vairākas savstarpēji atšķirīgas garīgās prakses? Un kāds no tām labums – vai tās var palīdzēt pārvarēt attiecību, pusmūža un citas krīzes, ar kurām mums laiku pa laiku jāsastopas?
Meklēsim atbildes uz šiem un citiem jautājumiem raidījumā S01E02: “Garīgās prakses – kā atrast īsto?” Ar Raina Loka sarunājas Georgs Rubenis .
Vai ir iespējams pieņemt visu? Kā atrast savu garīgo praksi un kā spēt palikt uz sava ceļa? Vai ir vajadzīga viena vai vairākas prakses? Un – vai iespējams savas garīgās prakses darīt kopā ar bērniem? Meklēsim atbildes uz šiem un citiem jautājumiem raidījumā S01E01:“Garīgās prakses – kā atrast īsto?” Ar Elīna Žagare sarunājas Georgs Rubenis.