Vīriešu iniciācijas rituāls

Vīriešu iniciācijas rituāls (Men’s Rites of Passage) ir franciskāņa Ričarda Rora dibinātās organizācijas Illuman (ASV) nozīmīgākais pasākums. Piecas dienas un četras naktis ilgā programma palīdz vīriešiem atmodināt sevī piedzīvojumu garu un izzināt vīrišķības noslēpumus, savas dziļākās garīgās spējas, līdera potenciālu un dzīves jēgu.

Jautājums par to, ko nozīmē būt vīrietim, lielāko daļu vīriešu mulsina. Daudzi no viņiem ilgojas pēc citu vīriešu atbalsta un padoma ceļā uz vīrišķību, briedumu un dziļāku saskarsmi ar dievišķo. Lai palīdzētu zēniem pāriet uz pieaugušu vīriešu dzīvi, senajās kultūrās tika izmantoti iniciācijas rituāli un vīziju meklējumi.

Piedalīties iniciācijas rituālā tiek aicināti vīrieši, kuri ir gatavi no sākuma līdz beigām patiesi iesaistīties notiekošajā, nepaliekot tikai novērotāju lomā. Visi dalībnieki sāk no nulles punkta bez plāna un iepriekšējām gaidām. Viss, kas no tiek prasīts, – nākt ar “iesācēja prātu” kā jauniem mācekļiem, kuri tiecas pēc gudrības.

Iniciācija, tāpat kā dzīve, nav uz skatītājiem vērsts “sporta veids”.

Runa ir nevis par reliģiju, bet gan par dziļu garīgumu. Runa ir par senām tradīcijām, kas mūs vada, palīdzot kļūt par vīriešiem, un par paļāvību, ka mūsu dzīvi vada kas daudz lielāks, nekā spējam iedomāties.

Dzīvot seklu, neizzinātu dzīvi – tā ir tukšība.  Apgaismības ceļš sākas ar senām tradīcijām, kas māca piecas atziņas, bez kurām nevar pilnībā iesaistīties dzīves dāvātajos piedzīvojumos un noslēpumos. Vīriešu iniciācijas rituāli paver durvis uz šo piedzīvojumu.

 

PIETEIKTIES*

*pirmā iemaksa par pasākumu 100€

 

 Vairāk par Vīriešu iniciācijas rituāliem sadaļā "programma".

RIČARDS RORS (OFM)

Ričards Rors ir franciskāņu priesteris (Ordo Fratrum Minorum), starptautiski pazīstams mūsdienu kristīgā garīguma pārstāvis un viens no izcilākajiem vīriešu garīgās kalpošanas aizstāvjiem.

Rors ir Ņūmeksikas štata Albukerkē esošā Aktīvas darbības un kontemplācijas centra (Center of Action and Contemplation) dibinātājs, kā arī vairāku starptautisku bestselleru autors. Ar iniciācijas jautājumiem viņš nodarbojas jau vairāk nekā trīsdesmit gadus.

Ričarda Rora biogrāfija

Ričards Rors dzimis 1943. gadā ASV, Kanzasas štatā. 1961. gadā viņš pievienojās franciskāņu ordenim, 1970. gadā Deitonā ieguva teoloģijas maģistra grādu un tajā pašā gadā tika iesvētīts par priesteri. 1971. gadā viņš Ohaio štata pilsētā Sinsinati nodibināja laicīgu kopienu “Jaunā Jeruzaleme”, bet 1986. gadā – Aktīvas darbības un kontemplācijas centru, kas atrodas Ņūmeksikas štata Albukerkē.

Amerikas Savienotajās Valstīs Ričards Rors kļuvis pazīstams galvenokārt ar savu runu audio un videoierakstu starpniecību, kā arī pateicoties Aktīvas darbības un kontemplācijas centra regulārajam izdevumam Radical Grace.

 

Ričarda Rora pazīstamākās grāmatas latviešu valodā:

“Eneagramma. Deviņas dvēseles sejas”, Apgāds Zvaigzne ABC

“Ādama atgriešanās”, Apgāds Zvaigzne ABC

“Apslēptais. Svēto Rakstu garīgums”, Apgāds Zvaigzne ABC

“Dievišķā deja. Trīsvienība un mūsu pārveide”, Apgāds Zvaigzne ABC

“Universālais Kristus. Kā aizmirsta patiesība var izmainīt visu, ko redzam, kam ticam un uz ko ceram”, Apgāds Zvaigzne ABC 

“Kritiens augšup”, Apgāds Lietusdārzs.

Savulaik Ričards Rors kalpojis vietējā draudzē un cietumā, kā arī vadījis lekcijas un seminārus visā pasaulē. Šobrīd lielais vizionārs un rekolekciju meistars dzīvo kā eremīts nelielā namiņā franciskāņu kopienā Albukerkē. Viņu uzskata par vienu no mūsdienu kristīgā garīguma centrālajām atjaunotnes figūrām.

Par savu svarīgāko uzdevumu Rors uzskata Evaņģēlija pasludināšanu, un šim mērķim viņš izmanto dažādus līdzekļus. Viņa rakstos dominē šādas tēmas: atbrīvošana, aktīvas darbības un kontemplācijas integrācija, kopienas veidošana, miers un taisnīgums, vīrišķais garīgums, eneagramma un garīgums dabā.

Kopš 90. gadu beigām Ričards Rors ASV un arī Eiropā ir organizējis vīriešu iniciācijas rituālus, kurus izstrādājis īpaši Rietumu pasaules iedzīvotājiem. Vismaz 15 gadus viņš veltījis galvenokārt darbam ar vīriešiem projekta M.A.L.Es (Men As Learners and Elders) ietvaros.

Vīriešu iniciācijas tēmai ir veltīta viņa grāmata “Ādama atgriešanās”.

2013. gadā Ričardam Roram apritēja 70 gadi. Lielā mērā pārtraucis savus starptautiskos ceļojumus, par savas darbības galveno mērķi viņš izvirzīja jaunu projektu – The Living School (“Dzīves skolu”), misticisma mācības sievietēm un vīriešiem.

Darbu ar vīriešiem un it īpaši iniciācijas pasākumu organizēšanu Ričards Rors ir uzticējis ASV organizācijai Illuman. Eiropā viņa darbu turpina ne tikai organizācija Männerpfade, bet arī Īrijas, Lielbritānijas, Austrijas un Čehijas vīru organizācijas. Ar pasākumu Lūžņā tiks iedibināta jauna tradīcija šo darbu veikt arī Latvijā.

Ričarda Rora darba uzmanības centrā ir kristīgā misticisma prakse. Plašāka informācija ir pieejama Aktīvas darbības un kontemplācijas centra (Center of Action and Contemplation) tīmekļa vietnē www.cac.org.

 

PIETEIKTIES*

*pirmā iemaksa par pasākumu 100€

 

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR VĪRIEŠU PĀREJAS RITUĀLIEM

Kas ir iniciācija?

Iniciācija ir rituāla pāreja no viena dzīves posma uz nākamo.

Kāds ir iniciācijas mērķis?

Bieži vien pāreja starp dažādiem dzīves posmiem notiek nepamanīti un neapzināti un pielāgošanās jaunajam posmam prasa daudz laika un enerģijas. Atzīmējot šo pāreju iniciācijas ietvaros, varam jauno pieredzi uztvert apzinātāk. Līdz ar iniciāciju notiek domāšanas veida maiņa, kas var sniegt pasākuma dalībniekiem jaunu vitalitāti un palīdzēt labāk pielāgoties pārmaiņām. Iniciācija var dot spēku paraudzīties acīs savai dzīvei ar visu tās skarbumu un uzņemties pilnu atbildību par savu rīcību.

Kas ir pārejas rituāli vai iniciācija?

Pārejas rituāli palīdz personiski atklāt vīrišķo garīgumu un svēto noslēpumu. Tas ir laiks, kurā izbaudīt dabas dziedinošo spēku. Tas ir process, kas palīdz risināt zaudējumu, sēru, izjukušu attiecību un nepiepildītu sapņu problēmas. Tā ir iespēja izsvērt dzīves prioritātes un uzdot drosmīgus jautājumus par to, kā rīkoties. Tas ir aicinājums ieklausīties savā dziļākajā patiesībā un, kā daži teiktu, klusajā Dieva balsī, iespēja atgriezties ikdienā ar jaunu apņēmību likt lietā savas dotības.

Kas pārejas rituāli nav?

Pārejas rituāli nav tradicionāla lekcija vai informatīvs seminārs par vīriešu garīgumu. Tas nav jūtīguma treniņš vai atteikšanās pieredze, tā nav nekāda jaunā laikmeta māžošanās, tas nav bīstams process, kas liek dalībniekiem nodarboties ar kaut ko svešu vai nepieņemamu, un tā nav arī fiziskās izturības pārbaude.

Šie rituāli nav nedz psihoterapija vai labsajūtas uzlabošanas pasākums, nedz arī izdzīvošanas nometne brīvā dabā.

Kam man nepieciešama iniciācija?

Ar uzvedinošiem jautājumiem iniciācija palīdz labāk iepazīt savu identitāti un, iespējams, piešķirt dzīvei jaunu virzienu. Tā ļauj apzināti iezīmēt pāreju no jauna vīrieša uz pieauguša vīrieša dzīves posmu, kā arī apzināties savu misiju pasaulē. Iniciācijas rituāla dalībniekus pavada jau iniciēti vīrieši, kuri palīdz apjaust, kas vīrieti padara par vīrieti. Iniciācija piešķir dalībniekiem drosmi un vitalitāti nākamajiem dzīves uzdevumiem.

Kā iniciācija saistīta ar mazo zēnu mūsos?

Daudzos vīriešos vēl ilgi mīt “mazais zēns”, kurš liek par sevi manīt visdažādākajās dzīves jomās: darbā, attiecībās, seksualitātē, nākamās paaudzes “audzināšanā”... Mazais zēns – tā ir uzvedība un uzskati, ko esam apguvuši jaunībā, bet kas mums kā pieaugušiem vīriešiem vairs neder – kā apģērbs, kas pieaugušam augumam ir kļuvis par šauru un ierobežo rīcībspēju. Katram cilvēkam tas ir kas cits, piemēram, viena no mazā zēna izpausmēm var būt mirkļi, kad nevis aizstāvam savu viedokli, bet izvēlamies izpatikt citiem, līdzīgi kā agrāk to darījām attiecībās ar vecākiem...
Sarunas un kopā būšana ar citiem vīriešiem iniciācijas laikā var atklāt, kad jūs rīkojaties kā mazs zēns un kad – kā pieaudzis vīrietis. Parasti pēc iniciācijas rituāla nenotiek straujš dzīves pavērsiens, drīzāk sākas ilgstošs izaugsmes process.

Kas ir Ričards Rors (OFM), pēc kura izstrādātajiem principiem notiek šie iniciācijas rituāli?

Amerikāņu franciskāņu priesteris Ričards Rors ir viens no kristīgās vīriešu kustības aizsācējiem. Visi vīrieši, kas pavadīs jūs iniciācijas procesā, ir iniciēti saskaņā ar Ričarda Rora tradīciju.

Vai piedalīties pasākumā var jebkurš vīrietis?

Mēs aicinām piedalīties ikvienu, kurš to nopietni vēlas. Vecumam, izcelsmei, statusam un seksuālajai orientācijai nav nozīmes. Mēs atbalstām visu ticību vīriešus, arī tos, kuri nepieder pie nevienas ticības kopienas. Mūsu pasākums ir iekļaujošs.

Ko mēs domājam, sakot, ka iniciācijas rituālos tiek radīta droša telpa?

Lai labāk izprastu savas dzīves notikumus, kurus mēs varbūt labprāt ignorētu, un lai pārdomātu uzskatus un pārliecības, kas, iespējams, jau sen ir novecojušas, ir nepieciešama droša telpa. Šī telpa (gan laikā, gan telpā) ir jāaizsargā godprātīgiem vīriem. Šie vīrieši esam mēs!  Kopīgi mēs radām drošu “telpu”, kurā vīrieši var atklāti izstāstīt savu stāstu, atklāt savas jūtas un, iespējams, slepenās vēlmes, nebaidoties no tiesāšanas vai vērtēšanas.
Mēs radām drošu telpu, skaidri norādot, ko darīt un ko ne, jau pirms pasākuma skaidri pasakot, kas no dalībniekiem tiek sagaidīts, un gādājot, lai pasākumā tiktu ievēroti pamatnoteikumi (procedūras, laiki utt.). Pats galvenais – mēs nodrošinām šo telpu galvenokārt ar to, ka mēs, “vecajie”, apzināmies savu atbildību.

Kāda ir mūsu iniciācijas rituālu tradīcija?

Jau pirms tūkstošiem gadu vecāki vīrieši visā pasaulē iesvētīja savas cilts un sabiedrības jauniešus vīrišķības noslēpumos un mistērijās, izmantojot no senčiem pārņemtus rituālus. Sievietes šajos pasākumos nepiedalījās! Zēni tika sūtīti iniciācijas ceļā, kur tie, ieskatoties acīs nāvei, ciešanām, vientulībai, sāpēm u. tml., sajuta savu spēku. Viņi ne vien apzinājās savu gaišo un tumšo pusi, bet arī apjauta, kā ar tām abām sadzīvot.
Mēs turpinām šo tradīciju. Ričards Rors ir “iztulkojis” iniciācijas pamatprincipus mums, rietumniekiem, saprotamā “valodā”, lai arī Rietumu pasaules vīrieši varētu baudīt iniciācijas sniegtās priekšrocības. Mūsu organizētie iniciācijas pasākumi gan norises, gan attieksmes ziņā balstīti uz šiem pamatprincipiem.

Vai šis ir reliģisks pasākums?

Nē! Iniciācijas pasākumus šādā formā pirms vairāk nekā 20 gadiem izveidoja franciskāņu mūks Ričards Rors. Pamatstruktūra ir palikusi nemainīga, taču laika gaitā tā ir pārveidota, lai būtu pieņemama vīriešiem ar jebkādu reliģisko pārliecību, arī ateistiem. Programmu ir pabeiguši vairāk nekā 5000 vīriešu visā pasaulē.

Lielākā daļa tradicionālo iniciācijas rituālu ietver tādu vai citādu fizisku ievainojumu. Vai tā ir arī šajā pasākumā?

NĒ! Rituāla laikā neviens netiek fiziski ievainots. Tas nav izturības un spēka pārbaudījums.

Kur mēs gulēsim?

Vīrieši guļ teltīs dabā. Dalībniekiem jau pirms pasākuma tiek paziņots, kas jāņem līdzi.

Vai ir vecuma ierobežojums?

Nē, maksimālais vecuma ierobežojums nav noteikts.

Kādā fiziskā formā man jābūt?

Nepieciešama laba fiziskā sagatavotība, taču šis nav fiziski smags pasākums. Mēs cenšamies paredzēt elementus, kas kādam varētu radīt grūtības, un pielāgot tos atbilstoši individuālām vajadzībām. Tomēr primāri visi dalībnieki paši ir atbildīgi par savu fizisko labsajūtu.

Cik tas maksā?

Kursa maksa: 550 EUR (ieskaitot PVN) nakšņojot savā teltī; 620 EUR (ieskaitot PVN) nakšņojot garīgo prakšu centra Stacija teltī ar ērtu matraci.

Kas notiks, ja man radīsies psiholoģiskas grūtības pasākuma laikā?

Jums būs pieejama konfidenciāla saruna ar komandas locekļiem. Viņi nodrošinās telpu, kurā būsiet drošībā un varēsiet saņemt atbalstu.

Ja radušies kādi papildjautājumi un lai pieteiktos pasākumam, lūdzu, rakstiet
uz adresi filips@stacija.lv

Integrālās izglītības institūts I3 direktos, garīgo prakšu centra Stacija programmas direktors Juris Rubenis, Ričards Rors un garīgo prakšu centra Stacija vadītājs Filips Rubenis 2018. gada vasarā Latvijā.​

Integrālās izglītības institūts I3 direktos, garīgo prakšu centra Stacija programmas direktors Juris Rubenis, Ričards Rors un garīgo prakšu centra Stacija vadītājs Filips Rubenis 2018. gada vasarā Latvijā.​